Dekabr 6, 2022

Fizika, müşahidə edə bildiyimiz şeyləri açıqlamağa çalışır və ətrafımızda gördüyümüz hər şeyin necə olduğunu söyləyir. Metafizika isə ətrafımızda və içimizdə...

Din adından məsuliyyətsizcəsinə danışanlar məsuliyyətli danışanlara baxanda çoxluq təşkil edir. Bu, hər bir cəmiyyətdə belədir. Din adından məsuliyyətsizcəsinə danışmaq hər...