May 20, 2022

Elm haqqında, onun əhəmiyyətinə, tarixinə dair həm müsəlmanlar, həm də qeyri-müsəlmanlar tərəfindən çoxlu məqalələr, kitablar yazılıb. Misal üçün, doqquzuncu əsrdə...