Sentyabr 27, 2023

TƏNQİD

Din adından məsuliyyətsizcəsinə danışanlar məsuliyyətli danışanlara baxanda çoxluq təşkil edir. Bu, hər bir cəmiyyətdə belədir. Din adından məsuliyyətsizcəsinə danışmaq hər...

MƏDƏNİ JURNALİSTİKANIN ÇAP VƏ ONLAYN KİV-LƏRDƏ ƏSAS FORMALARI RESENZİYALAR, MÜSAHİBƏLƏR, PROFİLLƏR VƏ ÜMUMİ HEKAYƏLƏRDİR (SÖZÜN GENİŞ MƏNASINDA XƏBƏR MATERİALI OLMAYAN...